Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Národní svaz Německá péče o válečné hroby)

Krátká prezentace

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. je humanitární organizace. Věnuje se z pověření Spolkové vlády úkolu zmapovat hroby německých vojáků, kteří padli ve válce v zahraničí, udržovat tyto hroby a pečovat o ně. Spolkový svaz pomáhá příbuzným v otázkách péče o válečné hroby, radí veřejným a soukromým subjektům, podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti péče o válečné hroby a podporuje setkávání mladých lidí u míst posledního odpočinku zemřelých.

Dnes čítá Spolkový svaz necelých 350 000 aktivních podporovatelů a také více než jeden milion příležitostných dárců a zájemců. Spolkový svaz je přibližně ze 70 procent financován díky příspěvkům a darům, příjmům z dědictví a odkazů a také ze zisků z každoročních veřejných sbírek. Zbytek pokryjí veřejné prostředky Spolku a zemí.

Veřejně prospěšná organizace byla založena 16. prosince 1919 - jako východisko z nouze. Tenkrát mladá říšská vláda nebyla politicky ani hospodářsky v situaci, aby se mohla o hroby padlých starat. Tento úkol později převzal Spolkový svaz, který je občanskou iniciativou. Začátkem třicátých let vybudoval Spolkový svaz početné válečné památníky. Od roku 1933 se vedení Spolkového svazu z vlastního popudu podřídilo politice národně-socialistické vlády. Vybudování hřbitovů padlých vojáků z druhé světové války převzala hrobová služba armády.

Od roku 1946 vybudoval Spolkový svaz v krátké době více než 400 památníků válečných hrobů v Německu. V roce 1954 pověřila Spolková vláda Spolkový svaz úkolem vyhledat německé hroby vojáků v zahraničí, zajistit je a pečovat o ně.

V rámci bilaterálních dohod naplňuje Spolkový svaz své poslání v Evropě a severní Africe. V jeho péči se dnes nachází 833 památníků válečných hrobů v 46 zemích s přibližně 2,7 miliony padlých ve válce. Více než tisíc dobrovolníků a 566 zaměstnanců vykonává dnes různorodé úkoly organizace.

Po politickém převratu ve východní Evropě začal Spolkový svaz pracovat také v zemích bývalého východního bloku, kde během druhé světové války přišly o život asi tři miliony německých vojáků, to znamená více než dvojnásobek těch, kteří odpočívají ve válečných hrobech na Západě. Tento úkol klade na Spolkový svaz těžké břemeno: mnoho z více než statisíc hrobů je těžko objevitelných, zničených, přestavěných nebo vyrabovaných.

Od roku 1991 Spolkový svaz obnovil nebo nově založil 330 hřbitovů z druhé světové války a 188 pohřebních míst z první světové války ve východní, střední a jihovýchodní Evropě. 856 722 padlých bylo přemístěno na 82 válečných pohřebišť.

K dlouhodobému zajištění své práce založil Spolkový svaz v roce 2001 nadaci "Vzpomínání a mír".

Zakládáním a údržbou hřbitovů zachovává Spolkový svaz vzpomínku na válečné padlé. Ohromná hrobová pole připomínají žijícím minulost a konfrontují je s důsledky války a násilí.

Spolkový svaz má početné nabídky na předávání adekvátních informací o válečných pohřebištích a s nimi spojená témata a odpovědi na otázky.

Od roku 1953 vede Spolkový svaz mezinárodní setkávání mládeže a workcampy pod heslem "Smíření nad hroby - práce pro mír" po celé Evropě.

Vzdělávací referenti v zemských svazech pracují se školami a univerzitami a vedou projekty u památníků válečných pohřebišť v Německu a v zahraničí.

Ve čtyřech setkávacích a vzdělávacích zařízeních Spolkového svazu v Nizozemí, Belgii, Francii a Německu nacházejí mladí lidé, ale také skupiny v rámci vzdělávání dospělých optimální rámcové podmínky pro mírově-pedagogické projekty u tamních válečných pohřebišť. Každý rok tyto nabídky využívá kolem 20 000 mladých lidí.

Konference a semináře o otázkách památkové kultury v evropském kontextu, workcampy dospělých, vzdělávací programy a cesty pro příbuzné jsou dalšími centrálními nosníky zprostředkovatelské práce Spolkového svazu.

Spolková armáda a Svaz rezervistů podporují Spolkový svaz pracovními akcemi na vnitrostátních a zahraničních pohřebištích, na workcampech, při památečních akcích a také při veřejných sbírkách.

Každý rok v listopadu je po celé zemi Spolkovým svazem organizován Národní den smutku. Účastní se ho významné politické a společenské instituce a občané a je dnem připomenutí důležitosti míru.

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
tiskový referent
Tel.: +495 61 - 70 09 - 1 39
Mobil: +491 72 - 1 72 70 28
Fax: +495 61 - 70 09 - 2 85
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
E-Mail: presse(at)volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
Účet na zasílání darů: Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendentelefon: 0561 700 90

Spendenkonto

IBAN:
DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel