Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

En kort præsentation

 

Kassel, marts 2018 - Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. (Folkeforbundet for Tysk Soldatergravsforsorg) er en humanitær organisation. Den beskæftiger sig efter ordre fra forbundsregeringen med at registrere, bevare og vedligeholde gravene for de tyske krigsofre i udlandet. Folkeforbundet vejleder pårørende ved spørgsmål om krigsgravsforsorg, det rådgiver offentlige og private kontorer, det understøtter det internationale samarbejde inden for krigsgravsforsorg og fremmer unge menneskers besøg ved de dødes sidste hvilesteder.

Folkeforbundet har i dag over 310 000 aktive støtter samt over en million lejlighedsvise bidragydere og interessenter. Folkeforbundet finansierer omkring 70 procent af sit arbejde med deres bidrag og donationer, med indtægter fra arv og testamenter samt udbyttet fra den årlige, nationale indsamling. Resten dækkes af offentlige midler fra forbundsstaten og delstaterne.

Folkeforbundet - et tidligt borgerinitiativ

Den almennyttige organisation blev grundlagt den 16. december 1919 - af nød. Den stadig unge rigsregering var hverken politisk eller økonomisk i stand til at tage sig af gravene for de faldne. Fra da af blev denne opgave varetaget af folkeforbundet, som så sig selv som et borgerinitiativ fra hele folket. Indtil starten af trediverne oprettede folkeforbundet adskillige krigskirkegårde. Fra 1933 underkastede ledelsen af folkeforbundet sig på eget initiativ NS-regeringens ensretningspolitik. Værnemagten overtog oprettelsen af krigskirkegårde under 2. Verdenskrig.

Fra 1946 opførte folkeforbundet i løbet af kort tid mere end 400 krigskirkegårde i Tyskland. I 1954 tildelte forbundsregeringen folkeforbundet opgaven med at finde, sikre og vedligeholde tyske soldatergrave i udlandet.

Over 800 krigskirkegårde passes

Folkeforbundet udfører sin opgave i Europa og Nordafrika som en del af bilaterale aftaler. Der findes i dag 832 krigskirkegårde i 46 stater med omkring 2,7 millioner krigsofre i forbundets varetægt. Flere tusinde frivillige og 567 ansatte medarbejdere udfører i dag de varierede opgaver i organisationen.

Efter de politiske omvæltninger i Østeuropa udbyggede folkeforbundet også sit arbejde i landene i den forhenværende østblok, hvor ca. tre millioner tyske soldater mistede livet under 2. verdenskrig, dvs. mere end dobbelt så mange, som de der hviler på krigskirkegårdene i Vesten. Denne opgave stiller folkeforbundet over for enorme vanskeligheder: Mange af de mere end hundredetusind gravsteder er svære at finde, ødelagt, skjult af overbygninger eller plyndret.

Siden 1991 har folkeforbundet genoprettet eller nyopført 331 kirkegårde fra 2. verdenskrig og 188 anlæg fra 1. verdenskrig i Øst-, Mellem- og Sydøsteuropa. 910.293 krigsofre blev flyttet til 83 krigskirkegårde.

Folkeforbundet grundlagde i 2001 fonden "Gedenken und Frieden (Minde og Fred)" for en langsigtet sikring af sit arbejde.

Minde som pædagogisk arbejde

Med oprettelsen og vedligeholdelsen af kirkegårdene bevarer folkeforbundet mindet om krigsofrene. De gigantiske gravpladser minder de levende om fortiden og konfronterer dem med følgerne af krig og vold.

Folkeforbundet har adskillige tilbud klar for at kunne informere på passende vis om krigskirkegårdene og de dermed forbundne temaer og problemstillinger.

Medarbejderne i Folkeforbundets service besvarer hvert år omtrent 35.000 forespørgsler om, hvor døde fra begge verdenskrige er at finde, og hjælper med opklaringen af savnedes skæbner. På sin internetside stiller Folkeforbundet desuden angivelser om gravene for næsten fem millioner ofre for verdenskrigene til rådighed under knappen "Gräbersuche online (Gravsøgning online)". Denne informationskilde er frit tilgængelig og bruges hvert år af over hundredetusinde søgende fra hele verden.

Folkeforbundet har siden 1953 gennemført internationale sammenkomster for unge samt work camps under mottoet "Forsoning hen over gravene - Arbejde for freden" i hele Europa.

De uddannelsesansvarlige i delstatsforbundene arbejder sammen med skoler og højere læreanstalter og gennemfører projekter på krigskirkegårde i ind- og udland.

Fredspolitiske projekter i hele Europa

I folkeforbundets fire uddannelses- og mødecentre for unge i Holland, Belgien, Frankrig og Tyskland finder unge og voksne mennesker optimale rammebetingelser for fredspædagogiske projekter på de lokale krigskirkegårde. Omkring 20.000 unge og unge voksne udnytter årligt disse tilbud.

Konferencer og seminarer om spørgsmål til mindekultur i en europæisk kontekst, work camps for voksne, uddannelsesrejser og rejser for pårørende er yderligere centrale grundpiller i folkeforbundets formidlingsarbejde.

Forsvaret og forbundet af frivillige soldater understøtter folkeforbundet via arbejdsindsatser på krigskirkegårde i ind- og udland, på work camps, ved mindehøjtideligheder samt ved den årlige indsamling.

Den nationale sørgedag, som arrangeres hvert år i november af folkeforbundet overalt i Tyskland, og som oplever stor deltagelse fra de vigtigste politiske og samfundsmæssige institutioner samt fra befolkningen, er en dag, hvor man mindes og maner til fred.

Forbundspræsident Frank-Walter Steinmeier er protektor for folkeforbundet.

 

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Diane Tempel-Bornett
Pressesprecherin
Tel.: +495 61 - 70 09 - 1 39
Mobil: +491 73 - 868 80 67
Fax: +495 61 - 70 09 - 2 85
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
E-Mail: presse(at)volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
Spendenkonto: Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendentelefon: 0561 700 90

Spendenkonto

IBAN:
DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel