Zoek naar de
begraafplaats van uw familielid!

Status 18.08.2019 - in totaal records 4.787.906


Let op: Omdat niet voor alle oorlogsslachtoffers de geboorteplaats bekend is, kunnen de resultaten onvolledig zijn.

De registratie van de gegevens is nog niet afgesloten. In de komende jaren worden er nog ca. 500.000 namen in de databank opgenomen. Mocht de gezochte persoon nog niet geregistreerd zijn, dan hebt u de mogelijkheid om een zoekformulier in te vullen.

Aanwijzing voor kroniekschrijvers/onderzoekers/genealogen

Wij verzoeken u, in acht te nemen dat op de uittreksels uit de namenboeken met begraafplaatsen, die u op de detailpagina’s kunt opvragen, enkel en alleen de namen en de biografische gegevens van de oorlogsslachtoffers en vermisten, de plaats van overlijden en van de eerste begraafplaats resp. de plaats, waar de vermisten verdwenen, en eventueel de gegevens over de ligging van de actuele begraafplaats verschijnen.

De gegevens over de militaire loopbaan of legereenheid worden niet vermeld. De uittreksels uit de namenboeken zijn primair voor de familieleden van de oorlogsslachtoffers en vermisten als vorm van herdenking bestemd. Voor onderzoeksdoeleinden zijn de uittreksels ongeschikt. Indien het bij uw speurwerk om een aanvraag van kroniekschrijvers of stamboomonderzoek gaat, verzoeken wij u, dit aan volgend adres te richten: gn@volksbund.de.

Voorbeeld uittreksel uit het naamplaatje van de oorlogsbegraafplaats Rzhev in de Russische Federatie.

Wacht even terwijl uw zoekaanvraag wordt verwerkt.
U kunt de actuele zoekaanvraag afbreken door de Esc-toets te bedienen.