Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Een korte introductie

 

Kassel, maart 2018 - De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. is een humanitaire organisatie. Hij houdt zich in opdracht van de regering bezig met het registreren, onderhouden en verzorgen van de graven van de Duitse oorlogsslachtoffers in het buitenland. De volksbond verstrekt informatie aan nabestaanden over oorlogsgraven, geeft advies aan publieke en private instellingen, ondersteunt de internationale samenwerking op het gebied van het onderhoud van oorlogsbegraafplaatsen en stimuleert bijeenkomsten van jongeren op de laatste rustplaatsen van de doden.

Op dit moment heeft de volksbond meer dan 310 000 actieve leden en meer dan een miljoen donateurs en geïnteresseerden. Met hun bijdragen en donaties, erfenissen en nalatenschappen en de opbrengst van de jaarlijkse collectes financiert de volksbond circa 70% van zijn werkzaamheden. De rest wordt gedekt door subsidies van de staat en de bondslanden.

Volksbond - een vroeg burgerinitiatief

De non-profit organisatie werd op 16 december 1919 uit noodzaak opgericht. De nog jonge rijksregering was zowel politiek als economisch gezien niet in staat om zich om de graven van de gevallenen te bekommeren. Deze taak nam de volksbond, die zichzelf als burgerinitiatief van het hele volk zag, op zich. Tot het begin van de jaren dertig richtte de volksbond talrijke oorlogsbegraafplaatsen op. Vanaf 1933 onderwierp het bestuur van de volksbond zich uit eigen beweging aan de gelijkschakeling van de Nationaal Socialistische regering. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog was de Gravendienst van de Duitse Wehrmacht verantwoordelijk voor het oprichten van oorlogsbegraafplaatsen.

Vanaf 1946 heeft de volksbond in korte tijd meer dan 400 oorlogsbegraafplaatsen in Duitsland aangelegd. In 1954 gaf de bondsregering de volksbond de opdracht om de Duitse soldatengraven in het buitenland te zoeken, veilig te stellen en te verzorgen.

Er worden meer dan 800 oorlogsbegraafplaatsen verzorgd

In het kader van bilaterale verdragen vervult de volksbond deze taak in Europa en Noord-Afrika. Op dit moment draagt de volksbond zorg voor 832 oorlogsbegraafplaatsen in 46 staten, waar circa 2,7 miljoen oorlogsslachtoffers begraven liggen. Duizenden vrijwilligers en 567 medewerkers vervullen nu de vele taken van de organisatie.

Na de politieke omslag in Oost-Europa nam de volksbond deze taak ook op zich in het voormalige Oostblok, waar in de Tweede Wereldoorlog circa drie miljoen Duitse soldaten om het leven kwamen, meer dan twee keer zo veel als de slachtoffers die in graven rusten in het Westen. Deze taak stelt de volksbond voor een immense opgave: vele van de meer dan honderdduizend graven zijn moeilijk vindbaar, geruïneerd, overbouwd of geplunderd.

Sinds 1991 heeft de volksbond 331 begraafplaatsen van de Tweede Wereldoorlog en 188 faciliteiten uit de Eerste Wereldoorlog in Oost-, Midden- en Zuidoost-Europa opnieuw of nieuw aangelegd. 910 293 oorlogsslachtoffers zijn naar 83 oorlogsbegraafplaatsen verplaatst.

Om deze werkzaamheden ook op lange termijn veilig te stellen, heeft de volksbond in 2001 de stichting "Gedenken und Frieden" (herdenking en vrede) opgericht.

Herinnering als vormingswerk

Met de aanleg en het onderhoud van de begraafplaatsen herdenkt de volksbond de oorlogsslachtoffers. Deze grote begraafplaatsen herinneren de levenden aan de geschiedenis en confronteren ze met de gevolgen van oorlog en geweld.

De volksbond heeft een veelzijdig aanbod aan informatiemateriaal om goed over de oorlogsbegraafplaatsen en de daarmee verbonden thema's en vragen te kunnen informeren.

De medewerkers van de Gravendienst beantwoorden ieder jaar ongeveer 35.000 aanvragen over de verblijfplaats van de doden uit de twee wereldoorlogen en helpen bij het oplossen van vermissingsgevallen. Op zijn website stelt de volksbond bovendien met de button "Online gravenopsporing" informatie ter beschikking over de graven van bijna vijf miljoen oorlogsslachtoffers. Deze informatiebron is vrij toegankelijk en er wordt jaarlijks door meer dan honderdduizend zoekende personen beroep op gedaan.

Sinds 1953 organiseert de volksbond in heel Europa internationale jeugdbijeenkomsten en work-camps onder het motto "verzoening over de graven - werken voor de vrede".

De educatieve medewerkers van de regionale takken werken samen met scholen en hoger onderwijs en voeren projecten uit over oorlogsbegraafplaatsen in binnen- en buitenland.

Vredespolitieke projecten in heel Europa

In de vier vestigingen van de volksbond voor educatie en bijeenkomsten van jongeren in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland vinden jongeren en volwassenen op de daar aanwezige oorlogsbegraafplaatsen de optimale omstandigheden voor pedagogische projecten over vrede. Circa 20.000 jongeren en jong volwassenen maken jaarlijks van deze mogelijkheid gebruik.

Congressen en seminars over vragen met betrekking tot de herdenkingscultuur in Europese context, work-camps voor volwassenen, studiereizen en reizen voor nabestaanden horen tot de overige pilasters van de bemiddelingswerkzaamheden van de volksbond.

De Duitse Bundeswehr en de reservisten ondersteunen de volksbond door zich in te zetten op oorlogsbegraafplaatsen in binnen- en buitenland, bij work-camps, herdenkingsbijeenkomsten en door te helpen bij de collectes.

De "Volkstrauertag" (Duitse volksrouwdag), die de volksbond ieder jaar in november in het hele land organiseert en waaraan naast de bevolking ook belangrijke politici en autoriteiten deelnemen, is een dag van herdenking en om niet te vergeten hoe waardevol vrede is.

Bondspresident Frank-Walter Steinmeier is de beschermheer van de volksbond.

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Diane Tempel-Bornett
Pressesprecherin
Tel.: +495 61 - 70 09 - 1 39
Mobiel: +491 73 - 8 68 80 67
Fax: +495 61 - 70 09 - 2 85
Werner-Hilpert-Str. 2
34112 Kassel
E-Mail: presse(at)volksbund.de
Internet: www.volksbund.de
Bankrekening voor donaties: Commerzbank Kassel
IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00
BIC: COBADEFFXXX

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Spendentelefon: 0561 700 90

Spendenkonto

IBAN:
DE23520400210322299900

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank Kassel