Znajdź miejsce pochówku Twojego krewnego!

Stan 20.11.2017 - Ogółem wpisów 4.759.140


Uwaga: wyniki mogą być niekompletne, ponieważ nie znane jest miejsce urodzenia wszystkich poległych żołnierzy.

Wskazówka

Proces gromadzenia danych jeszcze się nie zakończył. W najbliższych latach do bazy danych trafi kolejne ok. 500 000 nazwisk. W przypadku, gdy poszukiwana osoba nie została jeszcze ujęta w bazie danych, możesz wypełnić formularz umożliwiający wszczęcie procedury poszukiwawczej.

Bitte warten Sie einen Moment, während Ihre Suchanfrage verarbeitet wird.
Sie können die aktuelle Suchanfrage durch Betätigen der Esc-Taste abbrechen.