Volksbund Logo Desktop Volksbund Logo Mobil
Grave search Become a member Donate online Donate

Krótka prezentacja

Krótka prezentacja

Czym jest Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi?

Niemiecki Związek Ludowy Opieki nad Grobami Wojennymi jest organizacją humanitarną. Działając na zlecenie rządu federalnego Związek poświęca się zadaniom mającym na celu szukanie ofiar wojen za granicą, ich ekshumację, godny pochówek i pielęgnację miejsc pochówku. Związek opiekuje się rodzinami ofiar wojennych, jest doradcą w zakresie opieki nad grobami wojennymi zarówno dla firm państwowych, jak i prywatnych także na szczeblu międzynarodowym. Organizacja angażuje się w kulturę upamiętniania i wspiera edukację i spotkania młodych ludzi w miejscach spoczynku zmarłych.

Obecnie Volksbund ma prawie 230 000 członków i darczyńców. Volksbund finansuje większość swojej działalności ze składek i darowizn, dochodów ze spadków i zapisów oraz wpływów z corocznej zbiórki w domach i na ulicach. Pozostała część pokrywana jest ze środków publicznych rządu federalnego i krajów związkowych.

Wer wir sind - Imagefilm

Die Arbeit des Volksbundes in drei Minuten und 20 Sekunden.

Die Plattform für das Videostatement ist YouTube, ein Videodienst des Google Konzerns. Zum Abspielen der Videos ist Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung durch Google erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzinformationen unter dem Stichwort Webseite (https://www.volksbund.de/datenschutz).

Volksbund - szeroka inicjatywa obywatelska

Ta organizacja użyteczności publicznej została założona 16 grudnia 1919 w celu poszukiwania niezliczonych niemieckich ofiar I wojny św., ewidencji ich grobów i zadbania o nie. Zadanie to przejął Związek określając się jako inicjatywa obywatelska realizowana przez cały naród. Do początku lat trzydziestych udało się mu zbudować wiele cmentarzy wojennych. Od roku 1933 kierownictwo Związku z własnej inicjatywy przyjęło narodowosocjalistyczną ideologię rządu Niemiec. Budowę cmentarzy dla żołnierzy poległych w czasie II wojny św. przejęło Biuro Wehrmachtu ds. Opieki nad Grobami.

II wojna św. spustoszyła miasta i państwa, pozostawiła miliony rannych, poległych i niezliczoną liczbę rodzin, które szukały swoich bliskich. Praca związku znów stała się ważna. Można było ją podjąć także w trzech zachodnich strefach okupacyjnych.

Od 1946 r. w krótkim czasie Związek założył w Niemczech ponad 400 cmentarzy wojennych. W roku 1954 rząd federalny zlecił Związkowi szukanie grobów żołnierzy niemieckich za granicami kraju, pochówek zmarłych i pielęgnację miejsc pochówku.

836 cmentarzy wojennych objętych opieką

W ramach bilateralnych porozumień Związek realizuje swoje zadania w Europie i Afryce Północnej. Pod jego opieką znajduje się obecnie 836 cmentarzy wojennych w 46 państwach, na których pochowano ok. 2,8 miliona ofiar wojen. Liczne i różnorodne zadania organizacji realizuje kilka tysięcy pracowników honorowych i ponad 500 pracowników etatowych.

Po przełomie politycznym w Europie Wschodniej, Związek mógł rozpocząć swoją działalność również w państwach dawnego Bloku Wschodniego, gdzie w czasie II wojny św. poległo ok. 3 milionów żołnierzy niemieckich. Realizacja tego zadania jest dla Związku niezwykle trudna: wiele z ponad stu tysięcy mogił jest trudnych do odnalezienia, są zniszczone, zabudowane bądź splądrowane.

Od 1991r. Związek wyremontował lub zbudował 331 cmentarzy z II wojny św. oraz 188 cmentarzy z I wojny św. w Europie Wschodniej, Środkowej i Południowo-Wschodnej.

Nowa era rozpoczęła się także w przypadku ekshumacji i ponownego pochówku: od czasu zawarcia porozumienia między Niemcami a Federacją Rosyjską w 1992 r. w sprawie grobów wojennych, Volksbund ekshumował ponad milion poległych w wojnie na Wschodzie.

W celu długoterminowego zabezpieczenia swojej działalności Związek założył w 2001 r. Fundację „Pamięć i Pokój”.

Miejsca żałoby i spotkań

Zakładając i utrzymując cmentarze Związek pragnie zachować pamięć o ofiarach wojen. Ogromne kwatery i cmentarze wojenne przypominają żyjącym o przeszłości i konfrontują ich ze skutkami wojen i przemocy. Związek przygotował szeroką ofertę informacyjną o cmentarzach wojennych oraz związanych z nimi tematach i problemach.

Co roku Volksbund otrzymuje ponad 20 000 zapytań o miejsca pochówku, losy zaginionych i poległych w obu wojnach światowych. Obok rodzin zapytania kierują tu też historycy, kronikarze, naukowcy, pisarze, osoby zajmujące się poszukiwaniem spadkobierców.

Na swojej stronie internetowej www.volksbund.de , pod zakładką „Gräbersuche” Związek udostępnia dane o grobach około 5,4 milionów zmarłych w obu wojnach światowych. To źródło informacji jest dostępne bezpłatnie i każdego roku korzysta z niego ponad sto tysięcy osób z całego świata.

Już w 1953 r. Związek zorganizował w Europie pierwsze oficjalne, międzynarodowe obozy młodzieżowe i warsztaty odbywające się pod hasłem „Pojednanie ponad Grobami - Praca dla Pokoju”. Referenci ds. edukacyjnych w poszczególnych oddziałach krajowych współpracują ze szkołami oraz uczelniami wyższymi i realizują projekty na cmentarzach wojennych w kraju i zagranicą.

Polityczne projekty na rzecz Pokoju w całej Europie

Posiedzenia i seminaria poświęcone kwestiom kultury upamiętniania w kontekście europejskim, warsztaty dla osób w różnym wieku, wycieczki dla rodzin oraz podróże edukacyjne są dalszymi centralnymi filarami działalności Związku.

W czterech Młodzieżowych Ośrodkach Spotkań - w Holandii, Belgii, Francji i Niemczech grupy młodzieży i dorosłych znajdują idealne warunki do realizacji pedagogicznych projektów pracy na rzecz Pokoju na tamtejszych cmentarzach wojennych. W czterech ośrodkach odnotowano w 2023 roku prawie 27.000 noclegów.

Co roku Volksbund dociera ze swoją ofertą do około 30 000 nastolatków i młodych dorosłych – od obozów młodzieżowych (work campów) po projekty szkolne. W 2023 roku zorganizował 32 work campy w kraju i za granicą.

Razem dla Pokoju – jest to motto Związku, któremu oddani są pracownicy, przyjaciele i wszyscy wspierający Związek. 

Bundeswehra i Zrzeszenie Rezerwistów wspierają Związek poprzez pracę na krajowych i zagranicznych cmentarzach wojennych, na obozach młodzieżowych i uroczystościach upamiętniających, jak też przy zbiórkach domowych i ulicznych.

Dzień Pamięci Narodowej

Święto państwowe obchodzone w listopadzie, organizowane jest przez Związek przy szerokim udziale najważniejszych instytucji politycznych, społecznych, jak również społeczeństwa. Jest dniem pamięci o ofiarach wojen i przemocy - i wezwaniem do Pokoju.

Patronat nad Niemieckim Związkiem Ludowym Opieki nad Grobami Wojennymi sprawuje Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier.